Zobrazují se záznamy 16946-16965 z 27083

  • R243 SPOŘILOVSKÁ RADIÁLA 

   Autor: Samková Kamila; Vedoucí práce: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace hospodaření společnosti SEZAAR spol. s.r.o. 

   Autor: Mach Petr; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Racionalizace logistického systému vybrané společnosti 

   Autor: Kováč Patrik; Vedoucí práce: Košťálek Josef; Oponent práce: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalárska práca sa zaoberá analýzou logistického systému vybraného podniku a následnými návrhmi na racionalizáciu týchto procesov na základe zistených kri-tických faktorov. Teoretická časť tejto práce obsahuje teoretické ...
  • Racionalizace logistických procesů v souladu s požadavky normy ISO 9001 

   Autor: Hlídková Barbora; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace logistiky v přepravní společnosti 

   Autor: Bělíková Petra; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Základem pro dobře fungující podnik je také dobře organizovaná, systematická a fungující logistika. Již neplatí tvrzení, že logistika je jen doprava, balení a manipulace, ale zahrnuje i mnoho dalších procesů, které se často ...
  • Racionalizace logistiky ve výrobním podniku 

   Autor: Rebec Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Zwiefelhofer Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace marketingové strategie vybraného podniku 

   Autor: Kyndl Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Kavka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové strategie podniku Modus, spol. s r.o. a na jejím základě navržení racionalizačních řešení pro vybranou oblast marketingové strategie v budoucích období. V první ...
  • Racionalizace nákladů na skladování a přepravu ve vybrané firmě 

   Autor: Mandok Petr; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Bartošek Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Racionalizace návrhu stavby pomocí rozhodovacích metod 

   Autor: Pershina Elena; Vedoucí práce: Beran Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace personálního řízení ve společnosti PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 

   Autor: Hybler Daniel; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Černý Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Racionalizace plánovacího procesu v prostředí výroby rychloobrátkového spotřebního zboží 

   Autor: Kubzová Lenka; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Racionalizace práce ve společnosti Smartech Solutions, s.r.o. 

   Autor: Hora Martin; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Palička Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Předmětem bakalářské práce "Racionalizace práce ve společnosti SmarTech Solutions, s.r.o." je provést komplexní analýzu pracovních, zejména produkčních činností a navrhnout reálně využitelné řešení. Po úvodní části následuje ...
  • Racionalizace procesního řízení v nadnárodní společnosti 

   Autor: Kropáček Radim; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Masař Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tématem bakalářské práce je procesní management a jeho optimalizace. Práce je rozdělená do teoretické části, která se zabývá vymezením pojmu procesní řízení, jeho funkcí a také metodami optimalizace. Praktická část bude ...
  • Racionalizace provozu MHD v souměstí Chomutov-Jirkov 

   Autor: Zadáková Alena; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Název práce:Racionalizace provozu MHD v souměstí Chomutov-Jirkov Autor: Alena Zadáková Obor: Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Druh práce: Bakalářská práce Vedoucí práce:doc. Ing. Josef Volek CSc. Fakulta ...
  • Racionalizace skladových zásob a dopravy 

   Autor: Weis Patrik; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-02)
   Cílem práce je objasnit teoretický základ ideálního stavu logistiky v podniku a to v oblasti skladování (řízení zásob) a dopravy. Teoretické poznatky budou aplikovány do praxe na výrobním podniku MAVITA spol. s.r.o. Z ...
  • Racionalizace technologie výroby přesného odlitku 

   Autor: Vrátný Ondřej; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Vlášek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Hlavním důvodem vypracování této diplomové práce je navrhnout opatření v technologii přesného lití vytavitelným modelem vybraného odlitku pro energetický průmysl s ohledem na potlačení vad. Všechny požadavky zákazníka jsou ...
  • Racionalizace vozového parku vybraného dopravce 

   Autor: Dvořák Jan; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Krausová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-29)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat firmu, její prostředí, vozový park a učinit následná doporučení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce je zaměřena na dopravu jako takovou, dále ...
  • Racionalizace výrobní báze agro pneumatik společnosti Mitas 

   Autor: Dušánek Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Sicha Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem mé diplomové práce je na základě analýzy možností navrhnout bazický soubor opatření vedoucích k optimalizaci základních ekonomických parametrů výrobního závodu společnosti Mitas a.s. v Charles City, ve státě Iowa v ...
  • Racionalizace výroby odlitku tělesa koníku 

   Autor: Jelínek David; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Špaček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout novou optimalizovanou technologii pro výrobu odlitku tělesa koníku za použití simulačního softwaru MAGMA5. Úvod práce je věnován rozboru některých vad odlitků. V další části diplomové ...
  • Racionalizace výroby odlitku turbodmychadla 

   Autor: Křeček Michal; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Devera Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Předmětem této diplomové práce je návrh formy pro odlitek dmychadlové skříně turbodmychadla a analýza výrobního procesu odlévání. Jedná se o trvalou formu pro nízkotlaké lití. Po návrhu formy se práce zaměřuje na kontrolu ...