Zobrazují se záznamy 7639-7658 z 28794

  • K bezproblémové realizaci optimalizací přípravných a realizačních procesů 

   Autor: Velek Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Vlček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   V této diplomové práci (dále jen "DP") se autor zaměřil na výstavbový proces velkých projektů. Konkrétně práci aplikoval na projekt "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" Nejprve si kladl za cíl ...
  • K OPTIMALIZACI NÁVRHU STROJNÍ SESTAVY PRO PŘEPRAVU BETONOVÉ SMĚSI 

   Autor: Svobodová Kateřina; Vedoucí práce: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • K problematice měření svislých posunů kompenzátorovými nivelačními přístroji 

   Autor: Královič Jakub; Vedoucí práce: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • K problematice provádění horkovodu ve složitých podmínkách 

   Autor: Karafiát Jiří; Vedoucí práce: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K technologiím bezbariérového zpřístupnění stanic metra Praha 

   Autor: Vu Phu Vinh; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dodatečného budování kaskádovitých výtahů do stanic metra v Praze za běžného provozu. Autor analyzuje průběh stavby a poukazuje na možné komplikace, které mohou během výstavby takto ...
  • K termínům výstavby objektu H Milíčovský háj 

   Autor: Divišová Barbora; Vedoucí práce: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K vícekriterálnímu porovnání technologie realizace velkorozměrových a klasických obkladů 

   Autor: Kunc Marek; Vedoucí práce: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K výstavbě vybraných kcí Sportovně - rekreačního areálu Medvědín 

   Autor: Hošna Lukáš; Vedoucí práce: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • k0 standardization in neutron activation analysis at LVR-15 reactor in Řež 

   Autor: Kubešová Marie; Vedoucí práce: Kučera Jan; Oponent práce: Vobecký Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   k0 standardization in neutron activation analysis at LVR-15 reactor
  • Kabina simulátoru deceleračních zkoušek 

   Autor: Suk Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Hlavním tématem teoretické části diplomové práce jsou nárazové zkoušky silničních dopravních prostředků včetně legislativních předpisů a rešerše simulátorů deceleračních zkoušek. Hlavním tématem praktické části je konstrukce ...
  • KADAŇ - ZTRACENÉ PŘEDMĚSTÍ 

   Autor: Klauzová Petra; Vedoucí práce: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • KADAŇ - ZTRACENÉ PŘEDMĚSTÍ 

   Autor: Osičková Iveta; Vedoucí práce: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • KADAŇ - ZTRACENÉ PŘEDMĚSTÍ 

   Autor: Janoušek Radek; Vedoucí práce: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • KAIZEN - metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku 

   Autor: Marek Ryszard; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Burešová Antonie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na vedení společnosti pomoci filozofie Kaizen, která se k nám dostala z automobilového průmyslu z Japonska. Zaměřuje se blíže na postavení této metody v systému managementu kvality, její ...
  • Kaizen a jeho využití v průmyslovém podniku 

   Autor: Košnarová Magdalena; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Kavan Michal
   Bakalářská práce se zabývá využitím kaizenu v průmyslovém podniku. Kaizen může být definován jako přístup k vedení podniku i jako filosofie, podle které lidé žijí. Úzce souvisí se štíhlou výrobou a s produkováním výrobků ...
  • Kalendář pro nevidomé 

   Autor: Bobisud Jan; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrace 3D kamery 

   Autor: Smíšek Jan; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Kalibrace a užití bimodálního zobrazovacího systému založeného na PET a CT 

   Autor: Vávrová Lenka; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Šefc Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce je zaměřena na kalibraci bimodálního zobrazovacího systému ?PET/CT Albira pro zobrazování malých zvířat. Cílem této kalibrace má být vhodná normalizace měřených dat umožňující dobrou kvantifikaci a porovnání s ...
  • Kalibrace a validace modelu SMODERP 

   Autor: Kavka Petr; Vedoucí práce: Dostál Tomáš; Oponent práce: Váška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Tato práce se zabývá problematikou výpočtu a predikce eroze a zvýšeného povrchového odtoku ze zemědělsky využívaných ploch pomocí simulačního modelu SMODERP. Problematika protierozní ochrany je velmi široká a přístup k ...
  • Kalibrace CZT detektoru pro potřeby bezpilotní havarijní dozimetrie 

   Autor: Selivanova Anna; Vedoucí práce: Vrba Tomáš; Oponent práce: Šolc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá simulacemi Monte Carlo pro havarijní bezpilotní dozimetrii. Pomocí kódu MCNP 6.1 byly uskutečněny účinnostní kalibrace koplanárnícho CdZnTe detektoru. Byly uvažovány geometrie ztraceného zdroje o malých ...