Zobrazují se záznamy 15861-15880 z 22262

   Klíčové slovo
   R language, RIR, bytecode compiler & interpreter, optimizations [1]
   R&D support [2]
   R, generování testů, funkcionální programování, serializace dat, Genthat [1]
   R, test generation, functional programming, data serialization, Genthat [1]
   racing vehicle,rally,chassis,body,engine,gear box,gradation,FIA,ČMPR [1]
   Racionalizace práce, projekt, management, plánování, otevřená společnost, kvalita [1]
   Rack and pinion steering, Bevel steering gear, Steering column, Topology optimization, Formula Student, CTU CarTech [1]
   rack,pallet,shelving,cantilever,framing for tyres [1]
   racture of the proximalend of the femur,rehabilitation,fracture,solution methods [1]
   radar calibration,CW Doppler radar [1]
   Radiační dávka,lidský organismus,účinek,analýza,radiační zátěž [1]
   Radiační izocentrum; mechanické izocentrum,odchylka,automatické hodnocení,lineární [1]
   radiační ochrana,dozimetrie,monitorování,legislativa [1]
   radiační ochrana,hodnocení rizik,pravděpodobnost,jaderné zařízení [1]
   Radiační ochrana,ionizující záření,osobní dávkový ekvivalent,monitorování [1]
   radiační ochrana,monitorování rukou,nukleární medicína,prstový dozimetr [1]
   radiační ochrana,Protonové centrum,osobní monitorování [1]
   radiační odolnost, polovodičové detektory, vyčítací čip [2]
   radiační událost,letecký radiační průzkum,letecké monitorování,radiační situace,detekční systém,ionizující záření [1]
   radiační zátěž, nefroblastom, zobrazovací metody [1]