Zobrazují se záznamy 10001-10020 z 14005

   Klíčové slovo
   R language, RIR, bytecode compiler & interpreter, optimizations [1]
   R, generování testů, funkcionální programování, serializace dat, Genthat [1]
   R, test generation, functional programming, data serialization, Genthat [1]
   Rack and pinion steering, Bevel steering gear, Steering column, Topology optimization, Formula Student, CTU CarTech [1]
   radar calibration,CW Doppler radar [1]
   radiační ochrana,diagnostické referenční úrovně,efektivní dávka,rentgenové záření,radiodiagnostika [1]
   radiační ochrana,dozimetrie,monitorování,legislativa [1]
   Radiační ochrana,ionizující záření,osobní dávkový ekvivalent,monitorování [1]
   radiační ochrana,legislativa,monitorování,osobní dozimetrie,filmový dozimetr,opticky stimulovaná luminiscence [1]
   radiační odolnost, polovodičové detektory, vyčítací čip [1]
   radiační zátěž, nefroblastom, zobrazovací metody [1]
   Radiadion hardness, semiconductor detectors, readout chip [1]
   radial dispersion [1]
   radiant floor heating system, renewable energy source, thermal comfort, geothermal heat pump [1]
   Radiant Heat [1]
   radiant heating, mean radiant temperature, operative temperature, thermal comfort [1]
   Radiation load, nephroblastoma, imaging methods [1]
   Radiation pressure,Maxwell,Ashkin,micromanipulation,optical traps,optical tweezers,holographic traps,phase traps,single-beam traps,optical sorting,optical stretching,optical injection,optical syringe,optical scalpel [1]
   radiation protection,diagnostic reference levels,effective dose,Xradiation,diagnostic radiology [1]
   radiation protection,dosimetry,monitoring,legislation [1]