Zobrazují se záznamy 1703-1722 z 14005

   Klíčové slovo
   C#,knihovna,časové razítko,timestamp,rfc3161 [1]
   C#,library,timestamp,management,rfc3161 [1]
   C++ measurement Embarcadero analysis DFFT [1]
   C++ měření Embarcadero analýza DFFT [1]
   C++, Python, CoffeeScript, Clang/LLVM, návrh rozšíření syntaxe, implementace rozšíření syntaxe [1]
   C++, Python, CoffeeScript, Clang/LLVM, syntax extension design, syntax extension implementation [1]
   C-Leg,analýza efektivnosti nákladů,analýza nákladů a užitku,QALY,ICER,PEQ,EQ-5D [1]
   C-Leg,cost effectiveness analyses,cost utility analysis,QALY,ICER,PEQ,EQ-5D [1]
   C-S-H gel coating [1]
   C/C++, planetary movement simulation, optimization, cycle unrolling, parallelization, OpenMP [1]
   C/C++, simulace pohybu planet, optimalizace, rozbalování cyklů, paralelizace, OpenMP [1]
   C2000? LaunchPad, Code Composer, deska plošných spojů, Formica 4.40 Layout, řízení pohonu, stejnosměrný motor, světelná dioda [1]
   C2000? LaunchPad, Code Composer, PCB, Formica 4.40 Layout, control of drive, DC motor, light emitting diode [1]
   C2X ,C2C, C2I, Cooperative systems, OBU, RSU, ITS, Telecommunications, Testing, Methodology [1]
   C2X, C2C, C2I, Kooperativní systémy, OBU, RSU, ITS, Telekomunikace, Testování, Metodologie [1]
   cable simulator, simulation, railway, induced voltage, railway communication [1]
   cable winch, tractor winch, forestry extension, wood skidding, cable drum [1]
   Cable, joint, temination, analysis, fault, cable test [1]
   Cable, substation, corridor, line, thermal capacity, thermal resistance, losses, permissible current, overload, steady state [1]
   cable-driven parallel robot, redundant acutuators, tension distribution, Matlab, Arduino, RoboClaw [1]