Zobrazují se záznamy 8683-8702 z 28436

  • Kvasinky a kvasinkové infekce 

   Autor: Adeltová Olga; Vedoucí práce: Vymětalová Veronika; Oponent práce: Fiala Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Hlavním cílem pedkládané bakaláské práce bylo zpracování taxonomického zaazení, struktury a mechanism kvasinek s pozdjším zamením na rod Candida. Byl vytvoen pehled kvasinkových infekcí, vyšetovacích metod týkajících se ...
  • Kvasinky a neionizující záření 

   Autor: Wallachová Barbora; Vedoucí práce: Vymětalová Veronika; Oponent práce: Fiala Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kvazi-definitivní bázování geomagnetických dat 

   Autor: Kubašta Petr; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Kvazioptická měřicí sestava 

   Autor: Sedláček Roman; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Zdráhal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kvazioptické systémy uvnitř budov 

   Autor: Souček Miroslav; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Mikas Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kvaziresonanční zdroj 

   Autor: Bém Martin; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Skočný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kvílivý hluk způsobený kolejovou dopravou 

   Autor: Barcalová Lucie; Vedoucí práce: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Kybernetická bezpečnost - vytvoření kurzu pro lékaře 

   Autor: Zoul Jan; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Zdravotnická data mohou být díky stále se rozvíjející m IT ohrožena, a proto h lavním cílem té to bakalářsk é práce bylo rozšíření virtuální ordinace (testovacího pro středí), která je umístěna v prostorách fakulty. Cílem ...
  • Kybernetická bezpečnost a dopady zákona o kybernetické bezpečnosti na složky IZS 

   Autor: Kulhánková Lucie; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   V současné době, kdy čím dál tím více dochází ke globalizaci společnosti, jsme všichni stále více ovlivňováni internetem. Význam a možnosti využívání informačních a komunikačních technologií v našem každodenním životě ...
  • Kybernetická bezpečnost v ČR 

   Autor: Řežábek Filip; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Junek Ivan
   Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nově vzniklého zákona 181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti na území České republiky prostřednictvím vytvoření kompetencí rolím vyplývající z něj a zmapováním nabízeného profesního ...
  • Kybernetické hrozby relevantní pro kritickou infrastrukturu České republiky 

   Autor: Dovrtěl Jan; Vedoucí práce: Nečas Miroslav; Oponent práce: Šmíd Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-19)
   Bakalářská práce "Kybernetické hrozby relevantní pro kritickou infrastrukturu České republiky" se zabývá Národním kybernetickým centrem, které vzniklo na základě přijetí usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2011. ...
  • Kybernetické vozidlo 

   Autor: Kopecký Jan; Vedoucí práce: Máša Pavel; Oponent práce: Horčík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Kyberšikana na současné střední škole 

   Autor: Kur Ladislav; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-20)
   V bakalářské práci "Kyberšikana na současné střední škole" se zabývám touto formou šikanování v prostředí sledované školy. Teoreticko-empiricky zaměřená práce vychází z analýzy dostupné literatury a následně prezentuje ...
  • Kyberšikana na střední odborné škole 

   Autor: Urbanová Hana; Vedoucí práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kyberšikana na střední škole 

   Autor: Dlouhý Luděk; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Bakalářská práce "Kyberšikana na střední škole" se zabývá tématem šikanování žáků v prostředí sledované školy, především formou zneužití elektronických prostředků. Práce je teoreticko-empiricky zaměřená a vycházející z ...
  • Kyberšikana na středním odborném učilišti 

   Autor: Housar František; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   V bakalářské práci se zabývám problematikou kyberšikany na Středním odborném učilišti. Práce je teoreticko - empiricky zaměřená. V teoretické části je na základě odborné literatury představena problematika kyberšikany. ...
  • Kyberšikana u žáků středních škol a učilišť 

   Autor: Cepek Michal; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou kyberšikany u žáků středních škol a učilišť. V teoreticko-empiricky pojatém textu vycházím ze studia odborné pedagogické a psychologické literatury a následně prezentuji ...
  • Kynologie v Integrovaném záchranném systému, úloha a úkoly kynologické služby při řešení mimořádných událostí 

   Autor: Bejčková Lenka; Vedoucí práce: Sedlák Josef; Oponent práce: Falková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Tato práce se zabývá záchranářskou a služební kynologií v jednotlivých složkách Integrovaného záchranného systému a využitím služebních a záchranných psů s převážným zaměřením na úroveň výcviku a využití kynologické služby ...
  • Kytarový zpěvník pro Android 

   Autor: Melingerová Gabriela; Vedoucí práce: Rybola Zdeněk; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Cílem této práce je realizovat backend aplikace, umožňující komunikaci s REST rozhraním webové aplikace, manipulaci s písničkami a zpěvníky, autentizaci uživatele, offline režim práce s daty a synchronizaci dat. Nejprve ...
  • Laboratorní jednotka pro separaci tuhých částic z kapaliny 

   Autor: Procházka Petr; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeným pro separaci částic z kapaliny. Zaměřuje se na gravitační usazování a možnosti filtrace. Následně provádí nezbytné konstrukční výpočty podle normy uznávané v České ...