Zobrazují se záznamy 8683-8702 z 31099

  • komparace Prahy a evropských měst z hlediska vlivu volebního systému na jejich rozvoj 

   Autor: Trojan Štěpán; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Pokorný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá komparací Prahy a dalších evropských měst ve smyslu rozvoje kvality života a souvislosti tohoto rozvoje s rozhodovací moudrostí městského aparátu. V úvodu jsou popsána teoretická východiska, ...
  • Komparace přístupů při ocenění administrativní nemovitosti 

   Autor: Vítková Gabriela; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Hlaváč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Tato diplomová práce se zabývá oceněním administrativní nemovitosti v kontextu investičního realitního trhu se zaměřením na porovnání jednotlivých metod ocenění. V první části práce je zanalyzován kancelářský realitní trh ...
  • Komparace studentů středních škol z pohledu studia na vysoké škole 

   Autor: Novotná Olga; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komparace tunelových staveb v ČR a v zahraničí 

   Autor: Rotková Kateřina; Vedoucí práce: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komparace vybraných lokalit z pohledu investice do nemovitosti 

   Autor: Rychterová Michaela; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem diplomové práce je srovnání vybraných lokalit, dle stanovených požadavků a kritérií investora, z pohledu investice do nemovitosti. V první části práce autorka definuje veškerá kritéria včetně jejich bodového ohodnocení, ...
  • Komparace vývoje e-Governmentu v České republice a na Slovensku 

   Autor: Ondřejková Anna; Vedoucí práce: Macháček Jiří; Oponent práce: Rosolová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komparační spektrofotometr 

   Autor: Pospíšil Jakub; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Komparativní analýza efektivního daňového a parafiskálního zatížení zaměstnanců ve vybraných státech 

   Autor: Šůchová Markéta; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Pošta Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato diplomová práce se blíže zabývá efektivním daňovým a parafiskálním zatížením zaměstnanců ve vybraných státech Evropské unie. Pro účely práce byly vybrány následující státy: Česká republika, Francie, Itálie, Irsko a ...
  • Komparativní analýza služeb fitness zařízení ve vybraných nákupních centrech z hlediska zákazníka 

   Autor: Wintersteiner Sarah; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Brožová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je návrh hledisek pro porovnání kvality služeb fitness zařízení z hlediska zákazníka a porovnání vybraných pěti fitness center. Porovnávaná fitness centra byla vybrána náhodně, ale založena na podstatě ...
  • Komparativní studie daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí v ČR a v zahraničí 

   Autor: Musil David; Vedoucí práce: Bezděk Petr; Oponent práce: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-17)
   Disertační práce zahrnuje analýzu inkasa daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí, dále nákladovost a efektivnost obou daní. Začátek práce se věnuje obecnému pojednání a historickému ohlédnutí. Navazující kapitoly ...
  • Komparativní studie diskrétních modelů porušení 

   Autor: Krupička Lukáš; Vedoucí práce: Zeman Jan; Oponent práce: Rokoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komparativní studie systémů cyklistické dopravy v El Pasu a Praze 

   Autor: Hernandez Rodriguez Jose Carlos; Vedoucí práce: Cheu Ruey (Kelvin); Oponent práce: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Dopravní infrastruktura je klíčovou komponentou pro bezpečnost cyklistické dopravy. Každým rokem dochází ke stovkám nehod cyklistů způsobených absencí či špatně navrženou infrastrukturou. Kvalitní a bezpečná infrastruktura ...
  • Komparácia obsahu autolekárničiek v rámci štátov Európskej únie 

   Autor: Kucharík Lukáš; Vedoucí práce: Osinová Denisa; Oponent práce: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalársku prácu som sa rozhodol spracovať na téma ?Komparácia obsahu
  • Kompatibilita silničního a kolejového vozidla při nárazu 

   Autor: Vašíček Jiří; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Purš Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • Kompatibilita virtualizačních platforem 

   Autor: Blahut Josef; Vedoucí práce: Kučerák Ján; Oponent práce: Zloch Tomáš
  • Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií 

   Autor: Musílek Tomáš; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce seznamuje čtenáře s dostupnými mobilními aplikacemi, které se zabývají dietou nebo diabetem. Práce dále popisuje stav projektu Mobiab. Na těchto základech je poté navržena nová mobilní aplikace Dia Dieta. Tato ...
  • Kompenzace harmonických proudů v průmyslových aplikacích 

   Autor: Szczotka Šimon; Vedoucí práce: Pígl Jan; Oponent práce: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-01)
   Tato práce se zabývá problematikou harmonického zkreslení v průmyslových aplikacích. Bude popsána typická průmyslová elektrická instalace. Bude vysvětlena základní teorie týkající se harmonického zkreslení. Představíme ...
  • Kompenzace horní končetiny u profesionálních hráček basketbalu 

   Autor: Matulková Tereza; Vedoucí práce: Kučerová Ilona; Oponent práce: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá kompenzačním cvičením horní končetiny u profesionálních hráček basketbalu. Základním cílem je komparace odchylek ze vstupního a výstupního vyšetření s následným vyhodnocením dosažených změn při ...
  • Kompenzace jalového výkonu v síti PREdistribuce 

   Autor: Jelenecký Vojtěch; Vedoucí práce: Kocourek Tomáš; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v distribuční soustavě společnosti PREdistribuce. V první části se zabývá přehledem jednotlivých prvků distribuční soustavy, které ovlivňují jalový výkon. Hlavním ...
  • Kompenzace mrtvých dob v napěťovém střídači 

   Autor: Skořepa Martin; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Pražan Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předkládaná práce pojednává o problematice mrtvých dob, jejich vlivu na výstupní napětí v napěťovém střídači a jejich kompenzaci. Na toto téma byla provedena rešerše. Z nalezených metod kompenzace byly dále vybrány čtyři, ...